Pobierz Adobe Flash Player / Download Adobe Flash Player

Terapia skolioz metodą FED

Pod nazwą FED system kryje się nowoczesna metoda oraz urządzenie do leczenia skoliozy, które od niedawna dostępne są również w naszym kraju. Dzięki niemu można skorygować skrzywienie kręgosłupa, które, według statystyk, staje się najczęściej występującym problemem ortopedycznym u dzieci. 

Tą nowatorską metodę opracował i stosuje od ponad 20 lat w Barcelonie hiszpański fizjoterapeuta prof. Santosa Sastre Fernandez. Opisał on, jak za pomocą fizjoterapii możemy korzystnie wpłynąć na deformację kręgosłupa. Badania przeprowadzone Klinice Rehabilitacji w Barcelonie udowodniły, że leczenie skolioz metodą FED może prowadzić do niemal całkowitego wyleczenia, a w grupie ponad ośmiuset leczonych dzieci jedynie 3% ostatecznie zostało skierowanych do leczenia operacyjnego.

FED to skrót nazwy urządzenia (hiszp. Fijación, Elongación, Desrotación; ang. Fixation, Elongation, Derotation; pol. ustabilizowanie, rozciągnięcie/wydłużenie, odkręcenie)  jak określa ją sam autor: trójwymiarowe ustabilizowanie kręgosłupa przy jednoczesnym jego wydłużeniu i odkręceniu.

Zewnętrzna siła wytwarzana przez urządzenie na łuk skrzywienia skutecznie zmniejszają kąt rotacji podczas zabiegu. Powoduje to odbarczenie chrząstki nasadowej po stronie wklęsłości i jej wzrost oraz zmianę siły działających na chrząstki neurocentralne, co prowadzi do zahamowania procesu rotacji kręgu.
Niezmiernie ważną rzeczą w uzyskaniu dobrych efektów jest program terapeutyczny stosowany i przedstawiany przez prof. S.Sastre Fernandez, który obejmuje zabiegi fizykoterapeutyczne, terapię manualną i indywidualne ćwiczenia korekcyjne.

Zewnętrzna siła wytwarzana przez urządzenie na łuk skrzywienia skutecznie zmniejszają kąt rotacji podczas zabiegu. Powoduje to odbarczenie chrząstki nasadowej po stronie wklęsłości i jej wzrost oraz zmianę siły działających na chrząstki neurocentralne, co prowadzi do zahamowania procesu rotacji kręgu.
Niezmiernie ważną rzeczą w uzyskaniu dobrych efektów jest program terapeutyczny stosowany i przedstawiany przez prof. S.Sastre Fernandez, który obejmuje zabiegi fizykoterapeutyczne, terapię manualną i indywidualne ćwiczenia korekcyjne.

Integralnymi częściami metody FED jest specjalistyczne badanie i postawienie właściwej diagnozy poprzez:

 • protokół badania FED zawierający kwestionariusz pytań oraz schemat badania fizykalnego pacjenta; 
 • badanie obrazowe RTG (w niektórych przypadkach również TK i MR) wykonane tak, aby obejmowały możliwie cały kręgosłup wraz z miednicą i stawami biodrowymi. Dokładna analiza zdjęć z dokonaniem pomiarów m.in. kąta skrzywienia wg Cobba, kąta rotacji kręgów (Rimondii), torsji kręgów, oznaczeniem testu Rissera, porównaniem stawów biodrowych i krzyżowo-biodrowych; 
 • klasyfikacja oraz określenie procedur terapeutycznych charakterystycznych dla każdego przypadku i typu skrzywienia; 
 • klasyfikacja pacjenta wg podziału King-Moe (5 rodzajów skrzywień kręgosłupa); 
 • dobór odpowiednich elementów terapii; 

Etapy zabiegu metodą FED

Zabieg metodą FED składa się z trzech etapów i trwa 90 minut: 

 1. Etap pierwszy: przygotowanie kręgosłupa do korekcji

  Aby uniknąć ryzyka urazów, kręgosłup, który ma zostać poddany działaniu sił korekcyjnych- rozciąganiu, ściśnięciu, skręceniu musi być do tego odpowiednio przygotowany. Mięśnie po stronie wypukłości skrzywienia poddajemy stymulacji - poprzez zabieg elektroterapii, co pomaga je odżywić, napiąć a tym samym skorygować wypukłość. Zabieg ten jest bezbolesny, jednak pacjent powinien odczuć zdecydowany skurcz mięśni. Z kolei po stronie wklęsłej skrzywienia dążymy do rozluźnienia zbyt napiętych tkanek -wykonując masaż bądź inny zabieg wywołujący lokalne przegrzanie.
 2. Etap drugi: Zabieg w aparacie FED

  Po zajęciu miejsca w urządzeniu FED pacjent za pomocą specjalnej uprzęży podpinany jest do systemu wyciągowego w celu elongacji jak również odciążenia (wokoło 80%) kręgosłupa. Następnie za pomocą stabilizatorów dokonuje się odpowiedniego ustawienia i ustabilizowania pacjenta. Siła korekcyjna aplikowana jest na szczyt łuku skrzywienia poprzez zdalnie sterowany siłownik. Wartości siły nacisku (siły korekcyjnej), którą można aplikować pacjentom, wynosi od kilkunastu do nawet 100 kg. Efekt terapeutyczny uzależniony jest od wielkości przyłożonego obciążenia, przy czym dąży się do jak najszybszego uzyskania największych wartości dla danego pacjenta. Nacisk podawany jest w kilkunasto- i kilkudziesięciosekundowych setach, po których następują okresy relaksu (zwolnienia nacisku). W czasie relaksu pacjent aktywnie utrzymuje pozycję, którą udało się uzyskać poprzez działanie siły korekcyjnej. Jeżeli mamy do czynienia ze skoliozą dwu lub więcej łukową każdy łuk skrzywienia opracowujemy oddzielnie. Zwraca uwagę fakt dobrego tolerowania przez pacjentów nawet proporcjonalnie dużej siły nacisku. Terapia w urządzeniu trwa minimum 30 minut.
 3. Etap trzeci: ćwiczenia

  Program indywidualnie dobranych ćwiczeń : kontroli postawy ciała, korekcyjnych, uelastyczniających oraz rozluźniających pozwalających utrzymać postawę i utrwalić korekcję osiągniętą za pomocą aparatu FED.

Nasze Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Sp. z o.o. od wielu lat specjalizuje się w terapii kręgosłupa z wykorzystaniem technik osteopatycznych, kinesio tapingu, PNF, ćwiczeń z taśmami czy na piłkach sensomotorycznych.

Techniki te wykorzystujemy z powodzeniem do wzbogacenia opracowanej przez prof. S.Sastre Fernandez metody FED system.

Zalety metody FED

Aparat FED

 • Wczesna diagnoza i leczenie metodą FED podczas okresu wzrostu u dzieci są działaniami, które korygują skrzywienia kręgosłupa i pozwalają uniknąć późniejszych komplikacji osobistych, społecznych i ekonomicznych. 
 • Metoda FED modyfikuje strukturę tkanek podczas okresu wzrostu pacjenta, korygując zmiany w ułożeniu kręgów, żeber i dysków a także w chrząstce, mięśniach, systemie naczyniowym i świadomości ortostatycznej, normalizując lub poprawiając kontrolę postawy. 
 • Zewnętrzne siły wytwarzane podczas stosowania metody FED oddziałują na struktury wzrostu kręgów i żeber, zatrzymując asymetryczny rozwój kości, a także zapobiegając zmianom w tkankach miękkich i sieci sensoryczno-motorycznej, a zarazem stymulując i wspierając rozwój tkanek i funkcji ograniczonych poprzez działanie tych samych czynników które wywołują asymetrie. 
 • Stosowanie metody FED przyspiesza proces uświadomienia sobie przez pacjenta wad swojej postawy i świadomą korekcję skrzywień, w przypadku skolioz, kifoz i lordoz. 
 • Dzięki leczeniu z wykorzystaniem jednostki FED, można zastosować na skrzywiony kręgosłup siłę korygującą działająca w kierunku przeciwnym i o wyższej wartości niż siła deformująca. Poziom takiej siły trudno osiągnąć dzięki jakiemukolwiek innemu leczeniu. 
 • Metoda FED jest prosta w zastosowaniu w porównaniu z metodami z innych epok, a nawet z epoki współczesnej: odlewy gipsowe, gorsety, rozciąganie itp. 
 • W przypadku wyjątkowo progresywnych i niestabilnych skrzywień kręgosłupa, metoda FED pozwala na zastosowanie poza właściwymi tylko dla niej sesjami terapeutycznymi, także systemów ortopedycznych, które uzupełniają i poprawiają jej skuteczność. 
 • W przypadku objawowych skrzywień kręgosłupa, stosowanie metody FED zmniejsza objawy, szczególnie ból, sztywność, niestabilność, zarówno u dzieci jak i dorosłych. Fakt ten pozwala uniknąć leczenia farmakologicznego, które z drugiej strony jest nieskuteczne, jako że nie przeciwdziała przyczynie schorzenia. 
 • Metoda FED, odpowiednio wcześnie zastosowana, koryguje kręgosłup dotknięty postępującym skrzywieniem podczas okresu jego rozwoju, i pozwala ograniczyć konieczność chirurgii do przypadków wyjątkowych. W najgorszym razie ułatwia działanie chirurgowi, w przypadkach, które nie kwalifikują się do żadnego leczenia poza operacyjnym, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez specjalistów. 

Cennik

 • Badanie kwalifikacyjne - 120 zł
  (obejmuje wywiad, badanie)
 • Terapia z urządzeniem FED - 100 zł
 • Terapia z urządzeniem FED - 180 zł
  (zabieg jednodniowy podwójny)
 • PAKIET Terapia FED badanie kwalifikacyjne (obejmuje wywiad, badanie) + 10 terapia z urządzeniem FED

 

Dodatkowych informacji na temat terapii udzielamy pod numerem telefonu: 58 66 77 822 

Oferta dostępna od: GRUDZIEŃ 2014 ROK 

Zamknij